Ing. Peter Valentovič

Vitajte na mojej webovej stránke, 

ak by som mal definovať svoje pracovné nasadenie, povedal by som, že je pre mňa jednoduché pracovať, ale veľmi náročné sa neustále zlepšovať a rásť. Skúšam prekonávať svoje hranice, a zároveň byť príkladom. Verím, že na trhu je stále priestor, v ktorom sa môžem odlíšiť ako jednotlivec, ale aj miesto, v ktorom môžeme vystupovať ako kolektív inak. Prioritou je pracovať kvalitnejšie, rýchlejšie a hlavne vedieť, ako sa presadiť. 

 • Šikovné Sovičky (rok 2023)
 • NT invest s.r.o. (rok 2021)
 • Vybudovanie sídla v Seredi OVB Valentovičovci (rok 2020)
 • Norbi & Tuti Group s.r.o. (rok 2018)
 • V-projects s.r.o. (rok 2018)
 • Projekt Vzdelávania pre firmy (rok 2017)
 • Kurz finančnej gramotnosti  (rok 2015)
 • Double Vision s.r.o. (rok 2013)
 • Business education (rok 2o13)
 • 123peniaze.sk web (rok 2012)
 • OVB Allfinanz, a.s. (rok 2012) moja cesta

 Začíname moju cestou a kampaňou, ktorá má zlepšiť povedomie našej práce.

V súvislosti s podnikaním som si osvojil prívlastok, ktorý definuje našich klientov aj kolegov. Je to práve skratka VIP, ale čo to presne znamená? 

 • V – Valentovičovci
 • I –  Inovatívna
 • P – Príležitosť

Denne sa stretávam s množstvom ľudí a dostávam neskutočne veľa otázok, preto som sa rozhodol práve touto formou podeliť o svoje skúsenosti. Nájdete tu referencie, videá, aktuálne kampane, novinky, ale aj informácie o tom, s kým pracujem a ako pracujem, a tiež detaily ohľadom toho, na čo sa pripravujem. 

Nesledujeme konkurenciu, ale veľmi sa teším, keď konkurencia vníma nás. Prajem príjemné čítanie a sledovanie nových správ, informácií a noviniek na blogu.

Ing. Peter ValentovičIng. Peter ValentovičIng. Peter Valentovič

Sme jeden tím

Moje podnikanie spočíva v efektívnej práci, a preto je dôležité povedať, že nie som na všetko sám. Sme tím, ktorý tvoria asistenti pre komunikáciu s klientmi, obchodní partneri tvoriaci priestor, top finanční manažéri, finanční partneri cez obchodných zástupcov až po top marketingových guru. Náš obchodná plán priniesol už 100-ky klientov a priaznivcov. 

Aj keď je náš tím kompletný, tak aj naďalej hľadáme talenty s výnimočnými schopnosťami. Prihliadame najmä na jedinečné vlastnosti u jednotlivcov so zameraním na finančný trh, ktorými dokážu presvedčiť budúceho klienta o odbornosti a znalostiach. 

Zakladám si na dobrej značke, preto sa snažím byť plne dôveryhodný a voči klientom vystupovať príkladne. Náš tím má prívlastok práve podľa priezviska Valentovičovci, rodinnej značky, na ktorej si plne zakladáme. Mojim cieľom je vytvoriť pridanú hodnotu na trhu. Pracovať tak, aby klienti vedeli ku komu patria, a zároveň vedeli komu sa môžu zdôveriť so svojimi potrebami. 

work

Moja cesta

Niektoré skutočnosti v živote človek neovplyvní, a práve tie môžu znamenať zlom a vyprofilovať vás v osobu, ktorou sa stanete. Osobne vnímam prekážky ako príležitosť na rast, prichádzajú nám do cesty z toho dôvodu, aby sme sa ich naučili spoločne prekonávať s ľuďmi, s ktorými sa dennodenne stretávame, ktorí sú pre nás najdôležitejší. Páči sa mi tiež heslo, ktoré mi príde veľmi výstižné: S kým si, taký si!

Zakladám si na rodinnej firme, ktorú sa pokúšam neustále rozvíjať v každom smere. Rodina je pre mňa základ, a to isté platí aj o láske k mojej manželke a synom.

Beh vnímam ako skvelý spôsob stanovenia si cieľov, ktorý aplikujem aj v podnikaní. Jednoducho povedané, behám, pretože podnikám, a rovnako tomu je aj naopak. Podnikám, pretože behám.

Kto sám neodbehol, ten nemá právo o tom hovoriť.“

OVB Valentovičovci si zakladajú na profesionálnom prístupe. Sústredíme sa na to, aby sme boli prínosom aj príkladom. Súčasťou našej práce je vedieť sa odprezentovať, vytvoriť vlastnú značku a byť trendom i fenoménom vo finančnom sprostredkovaní.

Stále vidíme príležitosť na rast, preto sa chytáme každej príležitosti, ktorá z nás môže spraviť lídrov na trhu.

Športové výsledky, ktoré ma neustále posúvajú vpred.